FIKIH ZAKAT

Pengertian Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima (asnaf zakat) sesuai dengan yang ditetapkan syariah.

Zakat termasuk rukun islam yang ke-4, selain syahadat, shalat, puasa, dan haji. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mampu. Dari sisi bahasa, zakat memiliki arti bersih, suci, berkat, subur, dan berkembang.

Zakat terbagi menjadi 2 yakni Zakat Fitrah (Zakat jiwa) dan Zakat Maal (Harta). Zakat Fitrah merupakan zakat yang ditunaikan pada setiap bulan suci Ramadhan diwajibkan kepada setiap jiwa.

Zakat Maal/Zakat Harta merupakan Zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai nishab dan haulnya. Waktu pengeluaran zakat jenis ini tidak dibatasi jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat terpenuhi tidak seperti zakat fitrah yang hanya dikeluarkan ketika Ramadhan.

Zakat Maal melahirkan banyak jenis zakat diantaranya : Zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, obligasi, tabungan, emas dan perak, dan lainnya. Masing masing jenis zakat memiliki perhitungan sendiri.